Bestuursleden

Voorzitter
D'Haeze Adolf
055 42 74 35
voorzitter@kunst-en-vermaak.be
Ondervoorzitter
Rudy Van Thuyne
0496 50 41 39
ondervoorzitter@kunst-en-vermaak.be
Secretaris
Peggy Van Overmeeren
055 31 73 24
secretaris@kunst-en-vermaak.be
Penningmeester
Luc Herreman
055 31 73 24
Penningmeester@kunst-en-vermaak.be
?
Sportbestuurder
Van Breda Mike
0479 55 25 25
Sportbestuurder@kunst-en-vermaak.be