Bestuursleden

Voorzitter
Van Thuyne Rudy
0496504139
voorzitter@kunst-en-vermaak.be
Ondervoorzitter
Curt Wielfaert
0479/99.12.65
ondervoorzitter@kunst-en-vermaak.be
Secretaris
Peggy Van Overmeeren
055 31 73 24
secretaris@kunst-en-vermaak.be
Penningmeester
Luc Herreman
055 31 73 24
Penningmeester@kunst-en-vermaak.be
Sportbestuurder
Hubert Claeys
0494 33 61 92
Sportbestuurder@kunst-en-vermaak.be