Kunst en Vermaak wordt Koninklijke Club

Met gepaste trots kunnen wij meedelen dat per 5 december 2022 aan onze Club de gunst van het Koninklijk paleis werd toegestaan om de titel Koninklijk in onze benaming te voeren. Het bestuur dankt elkeen die zich reeds vele jaren heeft ingezet om onze Club tot een gezellige ontmoetingsplek te maken.

Uw Voorzitter

Rudy Van Thuyne